Jan Owe-Larsson

Regionpolitiker, Östergötland

Jan Owe-Larsson

Regionpolitiker, Östergötland

Biography

Jan Owe-Larsson har lång politiska erfarenhet kring regionala utvecklingsfrågor. När Regionförbundet Östsam efter valet 2002 blev s k samverkansorgan valdes Jan till 2:e vice ordförande i styrelsen för att fr o m 2007 vara ordförande fram till Östsam tillsammans med Landstinget i Östergötland bildade nya Region Östergötland fr o m 2015. Jan har också lång erfarenhet från den lokala nivån genom bl a flera år som ledamot av kommunstyrelsen både i Norrköping och tidigare i Eskilstuna.

Den här mandatperioden är Jan 2:e vice ordförande i Region Östergötlands Trafik- och samhällsplaneringsnämnd.

All session by Jan Owe-Larsson