Opinionsläget

15 Sep 2017
14:45-15:45
Ronneby Brunn (stora salen)

Opinionsläget

Gunilla Sjöberg gör en analys av det aktuella opinionsläget. Relevanta forskningsrön om svenskt väljarbeteende presenteras. Vilka operationella slutsatser kan dras av detta, ett år innan valdagen?

Bilder som Gunilla visade (PDF)